ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ VILLA WHITE PEARL

Παρακαλούμε να διαβάστε με προσοχή τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν κάνετε κράτηση μέσω της ιστοσελίδας μας.. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη βάση της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και όλους τους ενηλίκους ή/και ανηλίκους που συμμετέχουν στην κράτησή σας. Κάνοντας αυτή την κράτηση δέχεστε τη δέσμευσή σας από τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν ενσωματωθεί στο συμβόλαιό σας. Όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας δέχεστε τη νομική δέσμευση που προκύπτει από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις όπως διαμορφώνονται κατά καιρούς

Χρήση της Ιστοσελίδας

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε σε τροποποιήσεις ή διορθώσεις, αλλαγές, αναστολή ή διακοπή οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή. 

Δεν παρέχουμε οιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, εκπροσώπηση ή έγκριση σε σχέση με την ιστοσελίδα ή κάθε πληροφορία, υπηρεσία ή προϊόν που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας, Δεν αποδεχόμαστε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία οποιασδήποτε φύσης όπως και αν προήλθε αυτή από ή σε σχέση με την επίσκεψη ή την χρήστη της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της είτε οφείλεται σε ανακρίβεια, λάθος, παράλειψη ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, είτε προκλήθηκε από τη VillaWhitePearl, τους υπαλλήλους ή τους πράκτορες μας ή και άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Τιμές

Συνιστάται σε όλους τους χρήστες να ελέγχουν προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται πριν κάνουν οποιαδήποτε συμφωνία. Συνιστάται να τα ελέγχετε προσεκτικά πριν ολοκληρώσετε την online κράτησή σας. Η διαθεσιμότητα, οι τιμές και η ακύρωση ισχύουν για τη χρέωση που αναγράφεται για κάθε κράτηση και θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις λεπτομέρειες που παρέχονται για τις χρεώσεις πριν κάνετε μια online κράτηση.

Όλοι οι ανοιχτοί λογαριασμοί πρέπει να τακτοποιούνται πλήρως πριν από την αναχώρηση.

ΦΠΑ και Φόροι

Ο ΦΠΑ και οι φόροι συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της βίλλας. Τα γεύματα περιλαμβάνονται στην τιμή μόνο εφόσον αυτό αναφέρεται ρητά. Η  Villa White Pearl διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί περιοδικά τις τιμές της. Τυχόν αύξηση των τιμών θα κοινοποιείται την ώρα της κράτησης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές μας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το σύστημα των online κρατήσεών μας.

Κρατήσεις

 Όλες οι κρατήσεις εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τη στιγμή της κράτησης. Σε κάποιες περιπτώσεις η διαθεσιμότητα θα πρέπει να επιβεβαιωθεί τηλεφωνικά.

Για εγγύηση της κράτησης, απαιτείται το 50% του συνολικού ποσού για τη διαμονή σας, το οποίο δεν επιστρέφεται. Οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα τη στιγμή της κράτησης. Η κράτησή σας θα επιβεβαιωθεί online με έναν αριθμό αναφοράς.

Ακυρώσεις ή τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν δωρεάν έως και 90 ημέρες πριν από την άφιξη. Το αίτημα για αυτές τις ακυρώσεις ή τροποποιήσεις πρέπει να είναι γραπτό.

Αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, η ακύρωση των κρατήσεων γίνεται επικοινωνώντας με το info@villawhitepearl.com ή τηλεφωνικά στο 0030- 2310448002.

Στην απίθανη περίπτωση overbooking, θα προσπαθήσουμε να παράσχουμε διαμονή ανάλογων προδιαγραφών στην περιοχή χωρίς πρόσθετη χρέωση. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν ή δεν ζητηθεί εναλλακτική δυνατότητα διαμονής θα γίνει ακύρωση της κράτησης και πλήρης αποζημίωση του ποσού που έχει καταβληθεί στην πιστωτική/χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την κράτηση.

Γενικά

Η  Villa White Pearl θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ολοκληρώσει την κράτηση όσο καλύτερα μπορεί βάση των στοιχείων που της έχουν παρασχεθεί.

Ο επισκέπτης δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει την κράτηση σε κάποιον άλλο-τρίτο . Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της βίλλας για άλλους σκοπούς εκτός από τη διαμονή.

Η βίλλα διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον επισκέπτη για αγαθά και υπηρεσίες που ζητήθηκαν πέραν των ήδη παρεχομένων κατά τη διάρκεια της διαμονής του.

Αν και η  Villa White Pearl έχει λάβει όλα τα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα φυλλάδια, στις τιμές, στις διαφημίσεις και στην ιστοσελίδα της είναι ακριβείς, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, αντικαταστήσει ή να αποσύρει οποιαδήποτε υπηρεσία, εγκατάσταση ή παροχή χωρίς προειδοποίηση αν κριθεί απαραίτητο.

Η Villa White Pearl δεν φέρει ευθύνη για κάθε ολική ή μερική αποτυχία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τον επισκέπτη στην περίπτωση που συντρέχει κάποια από τις παρακάτω περιστάσεις:

-Απεργίες

-Άλλες ασυνήθιστες ενέργειες

-Φωτιά στη βίλλα ή κοντά σ' αυτή

-Πλημμύρα στο βίλλα ή κοντά σ' αυτή

-Αναταραχές, πόλεμοι ή εμφύλιες συρράξεις

-Τρομοκρατική ενέργεια ή απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας.

-Ανωτέρα βία

-Νομική δίωξη σε βάρος της Villa White Pearl, η οποία δεν προκύπτει από αμέλεια της, που δεν επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών.

Κόστος ακυρώσεων

Για ακυρώσεις 90 νύχτες πριν την ημερομηνία άφιξης δεν θα υπάρχει χρέωση. Για ακυρώσεις 90-1 νύχτες πριν την ημερομηνία άφιξης ή μη αφίξεις η Villa White Pearl θα κρατήσει την εγγύηση του 50%.

Η Villa White Pearl μπορεί να ακυρώσει την κράτηση ολόκληρη ή κάποιο τμήμα της κλείσει λόγω περιστάσεων που βρίσκονται έξω από τον έλεγχό της. Σε αυτή την περίπτωση η Villa White Pearl θα αποζημιώσει τον επισκέπτη με το το ποσό που έχει καταβάλειί αλλά δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη απέναντί του.

Ειδικές Ανάγκες/Ειδικά Αιτήματα

Τυχόν ειδικές ανάγκες ή ειδικά αιτήματα πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς εκ των προτέρων. Δεν μπορούν να δοθούν εγγυήσεις για ειδικά αιτήματα.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ευθύνη της βίλλας για απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε στον χώρο του δε θα ξεπερνά το ποσό των 100€.

Η Villa White Pearl δεν φέρει ευθύνη για πράξεις ή/και παραλείψεις των ανεξάρτητων προμηθευτών της.

Δεν γίνεται αποδεκτή καμία ευθύνη σε περίπτωση κλοπής, τραυματισμού ή ασθένειας φιλοξενούμενων, εκπροσώπων ή επισκεπτών, ή για απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους εφόσον δεν ήταν αποτέλεσμα αμέλειας της βίλλας ή των υπαλλήλων της.

Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για την ασφαλιστική τους κάλυψη.

Check In

Το check in είναι από τις 2 μμ. την ημέρα της κράτησης και η αναχώρηση πριν τις 12 το μεσημέρι της ημέρας της αναχώρησης.

Βρεφικές κούνιες

 Ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες βρεφικές κούνιες διαθέσιμες, ωστόσο η διαθεσιμότητά τους είναι περιορισμένη. Ρωτήστε τη βίλλα μετά την ολοκλήρωση της κράτησης.

Κάπνισμα

Το κάπνισμα στη  Villa White Pearl επιτρέπεται μόνο στους χώρους για καπνιστές, οι οποίοι είναι οι χώροι των μπαλκονιών και της βεράντας.

Θέσεις στάθμευσης

Η VillaWhitePearl διαθέτει εντός των εγκαταστάσεών της δωρεάν θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων

Κατοικίδια

Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια στη βίλλα.

Θέα και πισίνα

Όλα τα δωμάτια της βίλλας έχουν θέα στη θάλασσα. Στον εξωτερικό χώρο λειτουργεί πισίνα η χρήση της οποίας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών. Η  Villa White Pearl δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς των επισκεπτών που χρησιμοποιούν την πισίνα.

Ζημιές Επισκεπτών

Σε περίπτωση κακόβουλης, εσκεμμένης ή εξ αμελείας ζημιάς ή απώλειας στα δωμάτια ή στους χώρους της βίλλας, η Villa White Pearl θα χρεώσει το ποσό της ζημιάς ή της απώλειας που θα  προκληθεί, συμπεριλαμβανομένων των όποιων απωλειών προκληθούν εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς των επισκεπτών και έχουν σαν αποτέλεσμα τη διακοπή εργασιών, στην πιστωτική/χρεωστική κάρτα του επισκέπτη. Για τον λόγο αυτό η Villa White Pearl χρεώνει ως εγγύηση το ποσό των 2.000,00€, το οποίο  επιστρέφεται κατά την αποχώρησή τους εφόσον δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που η πληρωμή του πελάτη πραγματοποιήθηκε με άλλα μέσα πλην πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας η Villa White Pearl θα κινήσει νομική διαδικασία.

Κώδικας Συμπεριφοράς Επισκεπτών

Η Villa White Pearl διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να εκδιώξει οποιοδήποτε άτομο θεωρεί ακατάλληλο ή ανεπιθύμητο.

Υγεία και Ασφάλεια

Η Villa White Pearl ακολουθεί την τοπική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης αυτής που διέπει τις προφυλάξεις από φωτιά. Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να διαβάσουν και να εξοικειωθούν με τις πληροφορίες υγείας και ασφάλειας στη Villa White Pearl.

Πνευματικά δικαιώματα/Εμπορικά σήματα

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι πνευματική ιδιοκτησία της Villa White Pearl ή των συνεργατών της. 

Γενικά

Σε περίπτωση αμφιβολιών υπερισχύει το ελληνικό κείμενο.

Κύλιση στην Αρχή

   Design by